Liljevalchs konsthall, Stockholm

Stockholm

Kommuninvånare: 935 619
Kommunal konsthall/-museum: Liljevalchs konsthall
Kostnad: 22,8 miljoner
Övriga aktörer som får kommunalt stöd för konstutställningar: Konsthall C, Index, Färgfabriken, Tensta Konsthall, Stiftelsen Carl och Elise Eldhs Atelje, Stiftelsen KA Almgren sidenväveri och museum m.fl.
Kostnad: 7,9 miljoner för nämnda aktörer.
Totalt: Minst 30,7 miljoner

Göteborg

Kommuninvånare: 556 640
Kommunal konsthall/-museum: Göteborgs konstmuseum och Göteborgs konsthall
Kostnad: 23,6 miljoner
Övriga aktörer som får kommunalt stöd för konstutställningar: Röde stens konsthall, Konstepidemien, Konstnärernas kollektivverkstad.
Kostnad: 7,1 miljoner
Totalt: 30,7 miljoner

Malmö

Kommuninvånare: 328 494
Kommunal konsthall/-museum: Malmö konstmuseum och Malmö konsthall
Kostnad: 26,9 miljoner
Övriga aktörer som får kommunalt stöd för konstutställningar: Skånes konstförening, Rostrum, Signal, Galleri 21, Konstfrämjandet Skåne, Krets, Lilith Performance Studio, Fotogalleri Format, Cirkulationscentralen.
Kostnad: 3,8 miljoner
Totalt: 30,7 miljoner

Uppsala konstmuseum

Uppsala

Kommuninvånare: 214 559
Kommunal konsthall/-museum: Uppsala konstmuseum
Kostnad: 10,4 miljoner
Övriga aktörer som får kommunalt stöd för konstutställningar: Bror Hjorths hus m.fl.
Kostnad: 6,2 miljoner för nämnd aktör
Totalt: Minst 16,7 miljoner

Passagen, Linköpings konsthall

Linköping

Kommuninvånare: 155 817
Kommunal konsthall/-museum: Passagen, Linköpings konsthall
Kostnad: 5,5 miljoner
Övriga aktörer som får kommunalt stöd för konstutställningar: Inga
Kostnad: –
Totalt: 5,5 miljoner

Västerås konstmuseum

Västerås

Kommuninvånare: 147 420
Kommunal konsthall/-museum: Västerås konstmuseum
Kostnad: 13,8
Övriga aktörer som får kommunalt stöd för konstutställningar: Konstnärsföreningen
Kostnad: 110 000
Totalt: 13,9 miljoner

Örebro konsthall

Örebro

Kommuninvånare: 146 631
Kommunal konsthall/-museum: Örebro konsthall
Kostnad: 3,6 miljoner
Övriga aktörer som får kommunalt stöd för konstutställningar: Gallery black door, Konstfrämjandet Bergslagen
Kostnad: 319 000
Totalt: 3,9 miljoner

Dunkers kulturhus, Helsingborg

Helsingborg

Kommuninvånare: 140 547
Kommunal konsthall/-museum: Dunkers kulturhus
Kostnad: 17,4 miljoner (gemensam driftkostnad för konst och scenkonst)
Övriga aktörer som får kommunalt stöd för konstutställningar: Helsingborgs konstförening
Kostnad: 60 000
Totalt: 17,5 miljoner
* Kostnaden för Dunkers kulturhus gäller enbart driften och i summan ingår även kostnaden för scenkost.

Norrköpings konstmuseum

Norrköping

Kommuninvånare: 139 363
Kommunal konsthall/-museum: Norrköpings konstmuseum
Kostnad: 12,2 miljoner
Övriga aktörer som får kommunalt stöd för konstutställningar: Galleri Kronan, Verkstad Rum för konst, Konstforum
Kostnad: 420 000
Totalt: 12,6 miljoner

Jönköping

Kommuninvånare: 135 297
Kommunal konsthall/-museum: Projektet Konsthall Jönköping avslutades vid årsskiftet. Ingen fortsättning är budgeterat för 2017. Utöver det driver kommunen även Konstväggen på Stadsbiblioteket.
Kostnad: 1,1 miljoner för Konsthall Jönköping och 104 000 för Konstväggen.
Övriga aktörer som får kommunalt stöd för konstutställningar: Konstnärsföreningen Dymlingen och Föreningen Konstgrafiker, Österängens konsthall
Kostnad: 310 000
Totalt: 1,5 miljon (2016)
* Förutom ovan nämnda kostnader driver Jönköpings kommun även Tändsticksmuseet, där utställningsverksamheten kostade 183 000 under 2016.
Kommunen ger också anslag till flera institutioner, där konstutställningar ingår som en större eller mindre del av verksamheten. Det gäller Föreningen Kulturhuset, Stiftelsen Grenna museum, Jönköpings läns museum och Föreningen Norrahammars Industrimuseum. Totalt uppgår dessa anslag till cirka 16,3 miljoner, varav Jönköpings läns museum får 7,75 miljoner.

Umeå konsthall

Umeå

Kommuninvånare: 122 892
Kommunal konsthall/-museum: Umeå konsthall
Kostnad: 1,8 miljoner
Övriga aktörer som får kommunalt stöd för konstutställningar: Bildmuseet, Galleri Verkligheten
Kostnad: 5,2 miljoner
Totalt: 7 miljoner

Lunds konsthall

Lund

Kommuninvånare: 118 542
Kommunal konsthall/-museum: Lunds konsthall
Kostnad: 7,4 miljoner
Övriga aktörer som får kommunalt stöd för konstutställningar: Galleri Krognoshuset
Kostnad: 310 000
Totalt: 7,8 miljoner

Borås konstmuseum

Borås

Kommuninvånare: 109 880
Kommunal konsthall/-museum: Borås konstmuseum
Kostnad: 9,9 miljoner
Övriga aktörer som får kommunalt stöd för konstutställningar: Föreningen Ålgården, Sjuhäradsbygdens konstförening
Kostnad: 482 000
Totalt: 10,3 miljoner

Eskilstuna konstmuseum

Eskilstuna

Kommuninvånare: 103 684
Kommunal konsthall/-museum: Eskilstuna konstmuseum
Kostnad: 12,3 miljoner
Övriga aktörer som får kommunalt stöd för konstutställningar: Form & färgverkstaden
Kostnad: 143 000
Totalt: 12,4 miljoner

Gävle konsthall

Gävle

Kommuninvånare: 99 788
Kommunal konsthall/-museum: Konstcentrum, Gävle konsthall
Kostnad: 5,9 miljoner
Övriga aktörer som får kommunalt stöd för konstutställningar: Kulturkiosken
Kostnad: 290 000
Totalt: 6,2 miljoner

Halmstad

Kommuninvånare: 98 538
Kommunal konsthall/-museum: Mjellby konstmuseum, Halmstad konsthall
Kostnad: 3,5 miljoner
Övriga aktörer som får kommunalt stöd för konstutställningar: Hallands konstmuseum
Kostnad: 5,4 miljoner
Totalt: 8,9 miljoner

Södertälje

Kommuninvånare: 94 631
Kommunal konsthall/-museum: Södertälje konsthall
Kostnad: 5,6
Övriga aktörer som får kommunalt stöd för konstutställningar: Grafikens hus
Kostnad: 1 miljon
Totalt: 6,6 miljoner

Karlstad

Kommuninvånare: 90 198
Kommunal konsthall/-museum: Ingen kommunal konsthall
Kostnad:
Övriga aktörer som får kommunalt stöd för konstutställningar: Karlstads kommun stöttar Sandgrund Lars Lerin genom subventionerade hyreskostnader.
Kostnad: Motsvarande 2,5 miljoner
Totalt: 2,5 miljoner
* Karlstads kommun ger även ett årligt anslag på 8,5 miljoner till Värmlands museum som ligger i Karlstad och som bedriver omfattande utställningsverksamhet av konst.

Växjö konsthall

Växjö

Kommuninvånare: 89 500
Kommunal konsthall/-museum: Växjö konsthall
Kostnad: 4,7 miljoner
Övriga aktörer som får kommunalt stöd för konstutställningar: Inga
Kostnad:
Totalt: 4,7 miljoner

Täby

Kommuninvånare: 69 386
Kommunal konsthall/-museum: Ingen kommunal konsthall
Kostnad: –
Övriga aktörer som får kommunalt stöd för konstutställningar: Karby gård, Roslagsmålarna
Kostnad: 285 000
Totalt: 285 000

Om statistiken
Uppgifterna om kostnaderna för konsthallar kommer från respektive kommuns kultur- och fritidsförvaltning. Eventuella jämförelser mellan kommunernas kostnader måste göras med försiktighet, eftersom kostnaderna redovisas på olika sätt i olika kommuner. I flera kommuner tillkommer kostnader för personal, samt marknadsföring och andra overheadkostnader, som inte särredovisas för konsthallen. Det innebär att de verkliga kostnaderna för kommunen ofta är högre än de redovisade.
Samtliga siffror är från 2016 och kan vara avrundade.